Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

  

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a shop.autonavigator.hu internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlásra – többek között - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 

  

 1. A termékek lényeges tulajdonságai

A Webáruházban a Felhasználók a Szolgáltató által forgalmazott nyomtatott formában megjelenő Autónavigátor.hu magazinra fizethetnek elő, továbbá autós kártyát és egyéb brandingelt termékeket vásárolhatnak meg. A termékek lényeges tulajdonságairól – így többek között a gyártó személyéről – a Webáruházban találhatók részletes információk. 

  2. A Szolgáltató adatai

A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Társaság”) adatai: 

a) név: Adevinta Classified Media Hungary Kft. 
b) székhely, postai cím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet 
c) elektronikus levelezési cím: webshop@autonavigator.hu 
d)a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-926009 
e) a Szolgáltató adószáma: 14918618-2-41 
f) a Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye és elektronikus levelezési címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/5., unas@unas.hu, Cégneve: UNAS Online Kft. 

  3A vásárlás folyamata

3.1. A vásárlás regisztrált és nem regisztrált felhasználóknak egyaránt lehetséges. A regisztráció ingyenes.  

3.2. Telefonon, faxon, e-mailen, egyéb úton leadott rendeléseket a Társaság nem fogad el. A Felhasználók a termékeket a Webáruházon keresztül, kizárólag elektronikus úton rendelhetik meg az alábbiakban részletezett módon.  

  

 (a) Vásárlási folyamat regisztráció nélkül, illetve frissen regisztráló felhasználóknak 

  

A Felhasználó az alábbi lépésekkel tudja a kiválasztott terméket megrendelni:   

 1. A kosarába helyezi a terméket. 
 1. A kosárra kattintva megtekintheti a kosárba helyezett termékeit, ahol módosíthatja vagy törölheti azokat.  
 1. A kosárban feltüntetésre kerül a termékek nettó és bruttó ára, a termékekre adott esetleges kedvezmény.  
 1. A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a felület felajánlja a belépés/regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségét. 
 1. Igény szerint válassza ki a regisztráció nélküli vagy a regisztrációval történő vásárlás lehetőségét.  
 1. A megfelelő gombra történő kattintást követően az „Adatok megadása” menüponthoz ér. Itt az alábbi adatokat köteles megadni: e-mail címét és telefonszámát, valamint számlázáshoz szükséges adatait (név, cím, cégek esetében adószám), továbbá regisztrációval történő vásárlás esetén a jelszavát. Ugyanezen az oldalon adhatja meg a szállítási adatait vagy bejelölheti azt, hogy a szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal. Itt ellenőrizheti, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék kiszállítása. 
 1. Az adatok megadása után bejelölheti, hogy szeretne-e feliratkozni a Webáruház hírleveleire.  
 1. A továbblépéshez a megfelelő ikonra kattintással el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, csak ezt követően léphet tovább.  
 1. Regisztrációval történő vásárlás esetén rákattinthat a „Regisztráció” gombra. A megadott e-mail címre értesítést kap a regisztrációról, és folytathatja a vásárlást.  
 1. A „Tovább” gombra kattintva a szállítási és fizetési opciókat választhatja ki. Itt ismerheti meg a kiválasztott szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját. 
 1. A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizheti a megadott adatokat és ellenőrizheti a szállítási költséget is magában foglaló bruttó vételár összegét. Itt meg kell erősítenie, hogy elfogadja-e az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a kiválasztott szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, illetve, hogy „Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár”, csak ezt követően küldheti a megrendelést.  
 1. A „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.  
 1. Kérjük fizesse meg a vételárat a Barion oldalon, az ott megadott útmutatás szerint. 

 
(b) Vásárlási folyamat már regisztrált felhasználóknak 

  

A már regisztrált Felhasználó az alábbi lépésekkel tudja a kiválasztott terméket megrendelni:   

 1. A kosarába helyezi a terméket. 
 2. A kosárra kattintva megtekintheti a kosárba helyezett termékeket, ahol módosíthatja vagy törölheti azokat.  
 3. A kosárban feltüntetésre kerül a termékek nettó és bruttó ára, a termékekre adott esetleges kedvezmény.  
 4. A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a felület felajánlja a belépés/regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségét. 
 5. Válassza ki a belépés lehetőségét. 
 6. Adja meg a fiókhoz tartozó jelszavát és emailcímét. 
 7. Kattintson rá a Belépés gombra. 
 8. A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a szállítási és fizetési opciókat választhatja ki. Itt ismerheti meg a kiválasztott szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, továbbá ellenőrizheti, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék kiszállítása. 
 9. A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizheti a megadott adatokat és ellenőrizheti a szállítási költséget is magában foglaló bruttó vételár összegét. Itt meg kell erősítenie, hogy elfogadja-e az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a kiválasztott szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, illetve, hogy „Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár”, csak ezt követően küldheti el a megrendelést. 
 10. A „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.   
   

  4A Webáruház működésének szabályai

4.1. A Társaság fenntartja a Webáruházból megrendelhető termékek körének egyoldalú megváltoztatása jogát. 

4.2. A Társaság a termék megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel a Társaság megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés Társasághoz történő beérkezésével a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, azonban a Társaság csak akkor köteles kiszállítani a terméket, ha a Felhasználó eleget tett a vételár megfizetésével kapcsolatos kötelezettségének. 

4.3. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a Társaság az egyes termékek leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja a terméket, vagy a Társaság jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben (i) a Felhasználó a megrendeléssel egy időben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy (ii) olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. A Társaság a termék biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti. 

4.4. A felek között létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára. 

4.5. A szerződés megkötését követően, de legkésőbb a vásárolt termék átadásakor a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó és a Szolgáltató között kötött szerződés lényeges elemeiről szóló tájékoztatót. 

4.6. A szerződéskötés nyelve a magyar. 

4.7. A Felhasználó a Webáruház használata során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Társaság a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért, egyéb problémáért nem felelős. A Társaság nem felelős az abból eredő károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Társaság érdekkörén kívül eső, vagy a Társaságnak nem felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4.8. A Felhasználók a regisztrációjukkal, illetve a Webáruház használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Társaság Adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit, amely a jelen ÁSZF részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. 

4.9. A regisztrált Felhasználók a felhasználói fiókjukban, az adatmódosítás menüpont alatt bármikor kezdeményezhetik a felhasználói fiókjuk törlését, ez azonban a már leadott és kifizetett megrendeléseket nem érinti. A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Webáruház használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. 

4.10. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Webáruház folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Társaság kizárólag azt vállalja, hogy évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a Weboldal és a Webáruház elérhetőségét oly módon, hogy a rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.  A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak. 

4.11. A Társaság jogosult azon Felhasználó fiókját törölni, aki legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomag átvételét jogos ok nélkül megtagadta, vagy akár a regisztráció, akár a kiszállítás és számlázás céljára valótlan adatot adott meg. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti, törölt Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje. 

  

5. Vételár; fizetési feltételek

5.1. A megrendelt termékek vételára minden esetben előre fizetendő.  

5.2. A termékek Webáruházban, az egyes termékek mellett feltüntetett vételára a termék adóval megnövelt ellenértéke, és nem tartalmazza a szállítási költséget. A feltüntetett árak forintban értendők. A Társaság a megrendelés menetébe építve a Felhasználó által a kosárba helyezett termék vételárát és a Felhasználó által kiválasztott szállítási mód ellenértékét feltünteti. 

5.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

5.4. A vételárat a Felhasználó a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. A bankkártyával, illetve Barion tárcával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL

5.5. A Felhasználó akkor veheti át a terméket, ha a vételárat – beleértve az esetleges szállítási költségeket – maradéktalanul megfizette. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Társaság bankszámláján jóváírásra kerül. 

5.6. A Társaság a vásárlást megerősítő, illetve valamennyi, a vásárláshoz kapcsolódó írásbeli kommunikációt és automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. 

5.7. A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül a Felhasználók részére elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. 

  

6. A termékek átvétele

6.1. A Társaság a megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítja ki, a GLS Futárszolgálat vagy a Magyar Posta igénybevételével. A Webáruházában elérhető termékek kizárólag belföldi kiszállítással rendelhetők meg. Külföldre történő kiszállítás nem lehetséges. 

A szállítás költségét a Felhasználó viseli, oly módon, hogy annak díja a számlán feltüntetésre kerül. Magazinelőfizetés esetén a kiszállítás ingyenesen történik. A megrendeléseket a Társaság a Weboldalon feltüntetett feltételekkel  teljesíti.  

6.2. A Társaság a megrendelés Társasághoz történő érkezését és annak kifizetését követően e-mail-ben értesíti a Felhasználót a kiszállítás részleteiről. A szállítás a megrendelésnek a Társasághoz történő érkezését és annak visszaigazolását, továbbá a vételár kifizetését követő 3-5 napon belül várható. A GLS futárszolgálat, illetve a Magyar Posta munkatársai a megrendelt termék átadásakor azonosítják a Felhasználót, a megrendelés Társaság által történő visszaigazolásának bemutatása, illetve személyazonosító okmány alapján. 

Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti. Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik Felhasználóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik. 

  

7. Adatbeviteli hibák

7.1. A Társaságot a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. A Társaság megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.  

7.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását azok felülírásával és annak mentésével tudja megtenni. Az aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálat telefonszámán, vagy az ügyfélszolgálati célra megadott e-mail elérhetőségeken keresztül van lehetőség, abban az esetben, ha a Társaság a teljesítést még nem kezdte meg. 

  

8. A Felhasználót megillető elállási jog

8.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

8.2. A Felhasználó az elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, amely esetben a Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését. 

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a futártól, illetve postástól történő átvétel időpontja, amely a futártól, illetve postástól kapott nyugtával bizonyítható. 

  

Elállás esetén a terméket saját költségén, futárszolgálattal küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A szállítási díj a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre. Figyelem: a termék postai úton nem küldhető vissza! Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál áru házhozszállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Társaság módjában visszatéríteni, ha a Felhasználó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a Társaság korábbi időpontot veszi figyelembe. A Társaság utánvéttel visszaküldött csomagokat nem tud átvenni. Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, a Társaság a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi termék tekintetében gyakorolta. 

  

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Erre vonatkozóan a Társaság a Felhasználót e-mailen keresztül megkeresi. 

A Felhasználó az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak; 
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta; 
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével). 

A Társaság követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

Ha a Felhasználó a Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

  

9. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság;

9.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Társaság ügyfélszolgálata alábbiakban szereplő elérhetőségei valamelyikén teheti meg: 

 • postacím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet 
 • elektronikus levelezési cím:  webshop@autonavigator.hu 
 • panaszügyintézés helye: a Társaság fentiekben feltüntetett székhelye. 

9.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton vagy emailben) közölheti a vállalkozással. 

9.3. A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. 

9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.  

Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza. 

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/

9.5. Kellékszavatosság:

Ön az Adevinta Classified Media Hungary Kft. hibás teljesítése esetén az Adevinta Classified Media Hungary Kft-vel, mint vállalkozással szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Adevinta Classified Media Hungary Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.6. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 9.5. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.7. Jótállás: A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Társasággal szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A jótállás időtartama: 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év; 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év; 250 000 forint eladási ár felett három év. A Társaság csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Társaság üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik. 

  

10. Adatkezelés

10.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a 3. sz. melléklet szerinti Adatvédelmi tájékoztató szerint végzi. 

  
11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2022. május 30. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.  

11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket közzéteszi a Weboldalon. 

11.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. 

11.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

11.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel. 

11.6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek nincs használati díja. 

11.7. A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. A Webáruház használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

11.8. A Weboldal használatához operációs rendszertől függetlenül Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb vagy azt megelőző verziója szükséges. A Weboldal és a Webáruház megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). 

11.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület:  

Budapesti Békéltető Testület,  

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

11.10. Azon Felhasználók, akik panasszal kívánnak élni az általuk vásárolt termékkel kapcsolatban, panaszaikat az Európai Bizottság alábbi internetalapú platformján keresztül is intézhetik:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

  

 1. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató 

Elállási/Felmondási jog 

  

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

vállalkozás neve: Adevinta Classified Media Hungary Kft. 

postai címe: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet 

e-mail címe: webshop@autonavigator.hu 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

  

Az elállás/felmondás joghatásai 

  

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles az árut számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

  2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

  

Kelt: 2022.05.30.Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos 2022. március 17-től

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-926009, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által a www.shop.autonavigator.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót a Társaság annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon a Társaság által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR-ban meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban az adatvedelem@autonavigator.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybevételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Szabályzatban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon hozzászólás írásával, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

 1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Társaság minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Cégnév: Adevinta Classified Media Hungary Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-926009

Törvényes képviselője: Artsiom Rabtsevich ügyvezető

Email: webshop@autonavigator.hu

A Társaság adatvédelmi tisztviselő elérhetősége  email: adatvedelem@autonavigator.hu 

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Társaság, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Társaság a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget.

 1. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a teljes név, cím, számlázási adatok, telefonszám, e-mail cím, IP cím, eszközazonosító, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Társaság nem természetes személyeknek, és kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához, illetve törvény által meghatározott esetekben a 14. életévét betöltött kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Társaság valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Társaság gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Társaság adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Társaság.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Társaság a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a Weboldalon felhasználói fiók létrehozására, az ott elérhető webáruházban megvásárolható termékek (a továbbiakban: Termék) böngészésére, megvásárlására, a megrendelések teljesítésére, a megrendelt Termék kiszállítására, a vételár számlázására, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre), kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a Társaság által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok

Regisztráció,

Weboldal regisztrációt követő használata,

Termékek megrendelése,

Szolgáltatások igénybevétele

 • Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így az e-mailcím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.

 • Regisztráció nélküli vásárlás esetén: e-mailcím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.

 • Mindkét esetben, amennyiben a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoktól: szállítási név és szállítási cím.

 • Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól 

 • Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, eszközazonosító, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója)

Kiszállítást tartalmazó szolgáltatás igénybevétele

 • Szállítási név, a szállítási cím és idő, telefonszám és e-mail cím, illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele (hírlevél), rendszerüzenetek

 • A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (név, e-mailcím, IP cím, eszközazonosító).

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

 • A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (név, szállítási cím, e-mailcím, telefonszám).
 • A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 • Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok
 • Kapcsolatfelvételi űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenetének tartalma

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

 • Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

 • Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan

3.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

Az adatkezelés célja: A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így pl. termékek megrendelése és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, és a Felhasználóval történő kapcsolattartás.

A regisztráció során kitöltendő személyes adatok, azaz e-mail cím és jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, valamint amennyiben eltér a számlázási adatoktól szállítási név és cím megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. 

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatások nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókja törlését kéri a Társaságtól, a Társaság a felhasználói fiók létrehozásához megadott profiladatokat azonnal törli a szerverről.

A regisztráció során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Weboldal e-mailes hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén az adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.4.1. pontja is irányadó.

3.2. Termékek vásárlása a webshopban, vételár megfizetése

3.2.1. A Termékek megrendelése

A Webshopban történő vásárlásnak nem feltétele a Felhasználói fiók létrehozása (regisztráció), a vásárlás regisztráció nélkül is történhet. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik Felhasználói Fiókkal, a vásárláshoz meg kell adnia e-mail címét, telefonszámát, számlázási nevét és címét, szállítási nevét és címét. 

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék vonatkozásában a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, így a Termék vételárának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, a Termék kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja a Termékre vonatkozó, a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználói fiók törléséig tart, kivéve azokban az esetekben, ahol a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzésének kötelezettségét.

 

3.2.2. A vételár megfizetése és számlázás

A Társaság a Termékek vételárának megfizetése céljából igénybe vett, 5.7. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive - PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó alábbi adatait: e-mail címe, kapcsolattartó neve, szállítási ország, település, számlázási ország, település, telefonszáma, egyéb megrendelési adatok.

 

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Barion Zrt., mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem a Társaság által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Barion Zrt. adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kártyakibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. A fizetési szolgáltató mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja. 

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Termék vonatkozásában a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Termék vételárának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Társaság fizetés lebonyolításában való közreműködése mint Szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

A Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Társaság részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Társaság rendelkezésére bocsátja a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

 

A Termék vételárának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

 

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása, tekintettel a Társaságra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

 

3.2.3. Termékek házhozszállítása

A megrendelt Termékek kiszállítását a Társaság a csomagküldést bonyolító szerződéses partnereivel együttműködésben végzi, oly módon, hogy a csomagküldést teljesítő szerződéses partner teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Társaság közli a partnerével, így átadja a részére az alábbiakat: szállítási név, szállítási cím, és a futár részére megadott bármely felhasználó által megadott üzenet, továbbá futárszolgálat által történő kiszállítás esetén a Felhasználó telefonszáma (mobiltelefonszáma) és e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék kiszállításának, mint a Társaság által nyújtott Szolgáltatásnak lebonyolítása.

 

Az adatkezelés jogalapja a Termék megvásárlására és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése. A Társaság a csomagküldő partner által végzett szállítási tevékenység teljesítése érdekében átadja az adatokat a csomagküldő partnere részére, a Szolgáltatás díját számlázza. 

 

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

 

A Termék kiszállítására vonatkozó Szolgáltatás esetén a Társaság csomagszállító partnerei az alábbiak:

 

A csomagszállító partner a Szolgáltatások teljesítése során kezeli a Szolgáltatást megrendelő Felhasználó Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatait, amely adatkezelésre saját adatvédelmi tájékoztatójuk rendelkezései irányadók. A tájékoztatók elérhetővé válnak a Felhasználó részére az érintett Szolgáltatások megrendelését megelőzően. Az adatkezelés időtartama a kiszállítás lebonyolításáig tart.

3.3. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Társaság időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Társaság Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, a Társaság Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Társaság a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

3.4. Marketing célú adatkezelések

3.4.1. Hírlevél

A Társaság a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 3.5. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Társaság a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

A Társaság annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó weboldalon tanúsított aktivitását, és ennek megfelelő reklámüzeneteket küld a részére.

A Felhasználó a Társaság 3.5. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Társaság által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „A leiratkozáshoz kattintson ide” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Társaság a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

3.4.2. Promóciók, rendezvények

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről a Társaság minden esetben külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.4.3. Nyereményjátékok

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Társaság külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.5. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság Szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail:webshop@autonavigator.hu

Weboldal: https://shop.autonavigator.hu/shop_contact.php felületen található üzenetküldő rendszer

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Társaság az adatvedelem@autonavigator.hu e-mail címen keresztül fogadja.A Társaság a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz, megkeresés részletes leírása;
 4. d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
 6. f) a Felhasználó telefonszáma.

A Társaság annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Társaság jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Társaság a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.6. Hatósági adatszolgáltatás

A Társaság a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Társasághoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Társaság átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Társaság részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Társaság által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Társaság esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

 

3.7. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon történő aktivitására, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Társaság a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja a Társaság. A Szolgáltatások használata során a Társaság sütiket (más néven cookie-kat) és hasonló technológiát használ, amelyek segítségével adatot tárol a Felhasználó eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon, hogy azzal a Társaság által a Weboldalon keresztül működtetett folyamatok kapcsolatba tudnak lépni. A Társaság ezek segítségével tudja megfelelően kezelni a Felhasználók által megadott személyes adatokat és sütibeállításokat.

A Társaság a Weboldalon történő aktivitás mérése céljából statisztikai sütiket alkalmaz a Társaság azon jogos érdeke alapján, hogy a Tárasaságnak a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásainak eredményességéről megbízható információk álljanak rendelkezésre. Ehhez a Társaság statisztikai adatfeldolgozóként az Applied Technologies Internet SAS (székhely:   85 Avenue J.F. Kennedy, 33700 Merignac, Franciaország) elemző szolgáltatását veszi igénybe.

A Weboldal működésével összefüggésben a Társaság által alkalmazott sütikről, az azokra vonatkozó adatkezelések időtartamáról és jogalapjáról további részletek a  https://shop.autonavigator.hu/sutiszabalyzat linken elérhető sütikezelési szabályzatában találhatók, amely a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 1. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 18. éven aluliak

A Társaság Weboldalon elérhető Szolgáltatásait kizárólag 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 18. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

 

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Pontosság

Amennyiben a Társaság által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Társaság részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Társaság részére az 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Társaság által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

 

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Társaság közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

 

4.5. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Társaság gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

 1. Adattovábbítások

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Társaság instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket a Társaság javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Társaság által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Társaság Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

 

5.1. Szerverszolgáltatások

A Weboldal üzemeltetője az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.), amely a Weboldallal kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül.

A Weboldalon szereplő tartalmak valamint a Felhasználók személyes adatai adatbázisának tárhelyét az UNAS Online Kft. mint adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

 

5.2. Hírlevél-küldés és rendszerüzenetek szolgáltatója

Az Unas Online Kft. mint adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek, valamint az attól elkülönülő, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek kiküldésében a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

5.3. Cégcsoporton belüli adatkezelések

A Társaság Cégcsoportjának (jelenti az Adevinta Classified Media N.V. - székhelye: Daalwijkdreef 47 1103 AD Amszterdam, Hollandia - társaságot és annak mindenkori közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó cégeket, kapcsolt vállalkozásokat) tagjai részére, e tagok üzletfejlesztéssel kapcsolatos jogos érdekének kiszolgálása érdekében személyes adatokat adhat át. A Társaság Cégcsoportjának adatátvevő tagjaival a Társaság a személyes adatok védelmét biztosító szerződést köt, amelyben e tagok vállalják az adatok biztonságához szükséges szervezési és műszaki intézkedéseket megtételét és – még abban az esetben is, ha az adott átvevő tag nem tagja az EGT-nek – az az európai adatvédelmi jog által előírt garanciák alkalmazását.

 

A Társaság a Cégcsoportba tartozó Adevinta Products & Technology UK Ltd. (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) adatfeldolgozó részére, megbízás alapján, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó technikai szolgáltatások nyújtása céljából átad statisztikai adatokat. Az átadott adatok köre: felhasználói műveletekre vonatkozó adatok (pl. megtekintett tartalmak azonosítói, keresési feltételek, értékesítési adatok, oldal forgalma és erre vonatkozó statisztikai adatok, termékekre vonatkozó statisztikai adatok).

 

5.4 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Mindazon esetekben, amikor a Társaság a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Társaság elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a közvetlenül az oldalon bankkártyával, illetve Barion fiókon keresztül megvásárolt Termékekhez a KBOSS.hu Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

 

5.5. Ügyviteli rendszerek

A Társaság a Felhasználók személyes adatainak a kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a szerződés előkészítése és szerződés teljesítése céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 1. SFDC Ireland Limited  (székhely: 394272 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown Dublin 18 Ireland)

A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

 • Desk.com a Felhasználói ügyfélszolgálat és panaszkezelés e-mail-kiszolgáló rendszerének biztosítására

 

 1. Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

 • Gsuite a Felhasználók által megadott személyes adatok tárolására

 

5.6. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Társaság által a Weboldalon kínált Termékek vételárának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül, bankkártyával, illetve Barion fiókon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek az irányadók.

 

A Társaság által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.). A Barion Payment Zrt. a fizetési szolgáltatást önálló adatkezelőként nyújtja a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato linken elérhető saját adatvédelmi szabályzata alapján.

 

5.7. Megrendelt Termékek házhozszállítása

A Termékek kiszállításának csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerekkel történő lebonyolítása, kárügyintézés és az elszámolás érdekében a Társaság továbbítja a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók által feltöltött adatokat a csomagküldő partnerei részére. Ezen műveletek során a csomagküldő partnerek munkatársai hozzáférnek a hirdető Felhasználók hirdetésfeladásra vonatkozó személyes adataihoz, illetve bizonyos esetekben kommunikálnak a Felhasználókkal. A munkatársak a folyamat során, a Felhasználó külön igényének hiányában, nem módosítanak, nem törölnek személyes adatokat és kizárólag a szállítások adminisztrációja, a változtatások ügyintézése és a csomagkiszállítások teljesítése céljából férnek hozzá azokhoz.

 

A Termékek kiszállítására vonatkozó Szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnereket veszi igénybe: 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

- Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.). Továbbított adatok köre: név, szállítási cím.

5.8. Adattovábbítás harmadik országokba

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a lent meghatározott egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani.

 1. A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai tekintetében érvényes Európai Bizottsági megfelelőségi határozat (Privacy Shield) biztosítja, hogy az Adatkezelő által igénybevett fenti adatfeldolgozó az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosít az USA-ban, mivel aktív tagja az EU-USA adatvédelmi pajzs elnevezésű megállapodásnak. (GDPR 45. cikk (1) bek.) A Google megfelelőségi határozata megtekinthető a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active webcímen.

 

 1. A Salesforce Desk.com nevű szolgáltatása tekintetében az adatfeldolgozó az Európai Bizottság által a 2010/87. sz. határozatával elfogadott ún. általános adatvédelmi kikötéseket alkalmaz, amely által biztosítja az adatok megfelelő garanciák alapján történő továbbítását az Egyesült Államokba a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja alapján. Az alkalmazott adatvédelmi kikötések megtekinthetőek itt a https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf weboldalon található dokumentum 5. számú mellékletében.

 

5.9. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Társaságtól személyes adatot kérnek, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaság a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Társaság az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Társaság a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Társaság az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Társaság tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Társaság 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Társaság 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, valamint a regisztrációkor megadott személyes adatait bármikor lehetősége van Felhasználói fiókjában is módosítani. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.autonavigator.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben.

Ha a Társaság a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Társaság tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Társaság az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Társaság 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Társaságtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Társaság az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Társaság a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Társaság rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

 

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezeli. 

 1. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.